Minds of the Movement

An ICNC blog on the people and power of civil resistance

Ideas & Trends

Articles

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความรุนแรง ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง และยุทธศาสตร์

ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวที่มีพลังอย่างมาก และกำลังสร้างแรงกดดันต่อพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องความยุติธรรมและขอให้ตำรวจหยุดเข่นฆ่าคนผิวสีที่ไร้อาวุธต่อสู้ กลุ่มที่เดือดร้อนอย่างมหาศาลจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ถูกทำลายและปล้นสดมภ์ และกลุ่มที่เพียงหวาดกลัวแม้แต่จะออกไปไหนมาไหนในช่วงเวลานี้

Read More
Ideas & Trends

Unraveling and Reporting Nonviolent Struggles for Rights, Freedom and Justice

Beyond raising public awareness of long-lived racial injustices, the 2020 Black Lives Matter demonstrations had another salutary effect: They created an opportunity for journalists to dive deeper into social justice issues and grassroots movements. The story was simply too big to ignore and would not go away, requiring journalists to look for new angles and details to keep their reporting fresh and relevant. […]

Read More
Ideas & Trends

Dilemma Actions to Amplify the Power of Nonviolent Campaigns

In the spring of 2013, Turkish police made a public announcement at a metro station in Ankara warning passengers to “act in accordance with moral rules” after having spotted a couple engaging in a public display of affection. The admonishment backfired, and the next day, dozens of couples staged a “kissing protest” at the metro station. The incident went viral on social media, and a flood of photos and videos of couples kissing further flustered city police. […]

Read More
Ideas & Trends

Los Movimientos Latinoamericanos Comprometidos con la Disciplina Noviolenta, Desplazándose a Canales Institucionales

La pandemia de este año no ha impedido a la gente en América Latina agruparse y empujar por sus agendas de derechos, justicia y democracia. En algunos casos, el mal manejo o la inacción con relación al COVID-19 incluso provocó demostraciones masivas, como fue el caso de Brasil. Pero esta no es la única tendencia en términos de resistencia civil que se puede identificar en la región este año. Aunque la violencia permanece como el instrument a elegir por muchos grupos no estatales, por amplio margen, el estereotipo del guerrillero con un fusil como símbolo del luchador por la libertad, el cual ha plagado la conciencia colectiva de Latinoamérica por décadas,[…]

Read More
Ideas & Trends

Movement Magic? How Movements Mobilize Material Resources

While movements initially have few resources, and nearly no cash, many thrive and often succeed in achieving their goals. How do they mobilize resources to achieve their objectives? What sort of strategies do they use to generate material resources needed in their campaigns? To answer these questions, we studied three movements from northwest Mexico. In all three cases, we found that the key to mobilizing material resources was that movement leaders focused on communicating powerful messages and building public trust, which encouraged volunteers to join them. […]

 

Read More
Ideas & Trends

New Shields, New Swords: The Autocrat Learning Curve

Those of us who study and practice civil resistance need to know that the Academy for Autocrats is also busy learning—in many cases, from us. We share our knowledge in the spirit of offering tools for nonviolent liberation to all, everywhere. There are strengths in our transparency and open approach, but autocrats also try to use this to their advantage, seeking to think several moves ahead of activists. […]

Read More
Ideas & Trends

Start Where You Are: Addressing Four Common Questions about Civil Resistance Training

Training activists is now widely considered a foundational movement activity. But what about implementation? If you don’t yet have a movement, or your movement lacks the capacity to hold workshops, where and how do you start to apply this insight?

Read More
Ideas & Trends

We Know We Need Civil Resistance Training. Now Where Do We Start?

“In the face of rising authoritarianism, people worldwide are increasingly turning to civil resistance to fight for their rights. This is an empowering choice, but it can also feel overwhelming for those involved. When people who seek to build or maintain a movement, the first big question is often: Where and how should we start? […]”

Read More
Ideas & Trends

Interpreting a Garden of Wildflowers: The Glossary of Civil Resistance

English language terminology in the field of civil resistance is like a garden of wildflowers, shaped by sometimes competing forces. On the one hand, the garden reflects locally rooted ideas and cultures: vibrant, natural, and defying simple efforts to constrain it. It’s an outgrowth of various micro-climates. Over time, some flowers (key terms) get more sunlight than others. New flowers also emerge, brought in on the wind from elsewhere. The garden evolves, as does the soil from which it grows. […]

Read More
Ideas & Trends

#2: “Bending the Arc of the Universe:” The Salience of Democratic Forces against Autocratization in 2020-21

In the past two decades, autocracies have been on the rise and aspiring autocrats in democracies have been gaining in numbers and strength. The 2020 democracy report by the V-Dem (Varieties of Democracy) Institute noted that by 2020, autocracies have formed a clear majority for the first time since the beginning of 2000, constituting 92 countries with 54% of the global population or 4.2 billion people. Furthermore, 35% of the world’s population, an additional 2.7 billion people, live today in countries that are experiencing a significant decline in their democracy index and that are often headed by elected anti-democratic demagogues. This is colloquially known as the third wave of authoritarianism, or “autocratization” […]

Read More
1 2 3 9

Sign up for our twice-monthly blog newsletter