Minds of the Movement

An ICNC blog on the people and power of civil resistance

News, Insights, Thoughts

Articles

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความรุนแรง ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง และยุทธศาสตร์

ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวที่มีพลังอย่างมาก และกำลังสร้างแรงกดดันต่อพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องความยุติธรรมและขอให้ตำรวจหยุดเข่นฆ่าคนผิวสีที่ไร้อาวุธต่อสู้ กลุ่มที่เดือดร้อนอย่างมหาศาลจากการแพร่ระบาดของโควิด 19  กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ถูกทำลายและปล้นสดมภ์ และกลุ่มที่เพียงหวาดกลัวแม้แต่จะออกไปไหนมาไหนในช่วงเวลานี้

Read More
Interviews & People

“Intruders of Institutional Politics”: Why Do Activists Sometimes Run for Office? (Interview)

On October 17th, local elections will be organized in North Macedonia. For the first time in the history of the state’s independence—obtained exactly 30 years ago to the day—several cities, including the capital Skopje, have lists with independent candidates. This is of immense importance for Macedonian society, because the government has frequently attempted to sabotage elections with ad hoc changes to election rules. Earlier this week, I interviewed Dragana Velkovska, long-time activist and founder of the movement Zelen Human Grad (ZHG, translated as Green Humane City), who is running for member of the Skopje City Council. I wanted to find out why she decided to enter local politics this year, after over a decade of organizing with grassroots groups. […]

Read More
Ideas & Trends

Unraveling and Reporting Nonviolent Struggles for Rights, Freedom and Justice

Beyond raising public awareness of long-lived racial injustices, the 2020 Black Lives Matter demonstrations had another salutary effect: They created an opportunity for journalists to dive deeper into social justice issues and grassroots movements. The story was simply too big to ignore and would not go away, requiring journalists to look for new angles and details to keep their reporting fresh and relevant. […]

Read More
Movement Commentary

How a Commonplace Slogan Became a Dilemma Action in Afghanistan

The Taliban recently attacked Herat, in the west of Afghanistan. To the surprise of many, on August 3 the furious fighting there suddenly led to a nonviolent dilemma action. It happened when ordinary Afghans began chanting Allahu-Akbar (“God is the Greatest”) loudly, publicly, and in increasing numbers.

Read More
Ideas & Trends

Dilemma Actions to Amplify the Power of Nonviolent Campaigns

In the spring of 2013, Turkish police made a public announcement at a metro station in Ankara warning passengers to “act in accordance with moral rules” after having spotted a couple engaging in a public display of affection. The admonishment backfired, and the next day, dozens of couples staged a “kissing protest” at the metro station. The incident went viral on social media, and a flood of photos and videos of couples kissing further flustered city police. […]

Read More
Scholarship & Research

Does Nonviolent Resistance Foster Peace?

In February 2006, as Nepal entered its tenth year of civil war, with several failed ceasefires, there was little prospect for peace with the Maoist rebels. Yet, two months later, after forming an alliance with Nepal’s Seven Party Opposition, the Maoists joined a national strike. This initiated a pro-democracy nonviolent movement that successfully removed King Gyanendra from power and led to a peace agreement, achieving in a few months what the armed rebellion had failed to achieve in ten years. The case of Nepal reminds us that ordinary people are not powerless actors in the context of civil war […]

Read More
Scholarship & Research

Demand Escalation: How Nonviolent Movements Raise the Heat on Powerholders

In places as diverse as Algeria, Chile, Ecuador, Hong Kong, France, Haiti, Nicaragua, and Sudan, people first came together to seek redress in a certain policy space (in the form of a “reformist” campaign) before escalating their demands for a leader’s removal or seeking greater systemic change (in the form of a “maximalist” campaign). In a recent project, I identify this “demand escalation” phenomenon as an increasingly prominent path of unscheduled government change and find that it is not unique to the current generation, limited to a certain regime type, or a specific geographical region. […]

Read More
Ideas & Trends

Los Movimientos Latinoamericanos Comprometidos con la Disciplina Noviolenta, Desplazándose a Canales Institucionales

La pandemia de este año no ha impedido a la gente en América Latina agruparse y empujar por sus agendas de derechos, justicia y democracia. En algunos casos, el mal manejo o la inacción con relación al COVID-19 incluso provocó demostraciones masivas, como fue el caso de Brasil. Pero esta no es la única tendencia en términos de resistencia civil que se puede identificar en la región este año. Aunque la violencia permanece como el instrument a elegir por muchos grupos no estatales, por amplio margen, el estereotipo del guerrillero con un fusil como símbolo del luchador por la libertad, el cual ha plagado la conciencia colectiva de Latinoamérica por décadas,[…]

Read More
Movement Commentary

Small Victories and Stumbling Blocks: Georgian Activists Mobilize to Protect their Environment

The country of Georgia is stumbling towards parliamentary elections this autumn, against a complex backdrop of political violence and discord. Amid the disarray, a number of nonviolent campaigns for environmental protection are percolating all over the country. Although some of these campaigns—“Shukruti” and “Namokhvani” to name just two of them—are successfully galvanizing support from civil society allies to counter harmful mining and damn-building activities, the road to long-term success will no doubt be a long one. […]

Read More
Movement Commentary

Friend a Political Prisoner, Join a Revolution

“Belarus’s struggle for democracy began in August 2020 and repression has only intensified in recent months. People have been arrested even just for wearing white-red-white socks (symbolic colors adopted by the movement), and criminal prosecution of activists is common. However, strong solidarity and will to make change through nonviolent action are countering these forces. Both in the detention centers and outside, Belarusian people live under constant pressure and need to be supported. This was the main reason we created the Politzek.me project. […]”

Read More
1 2 3 21

Sign up for our twice-monthly blog newsletter